RU0 Piteå, Klubbgärdet                                                                    

RU0/SK2RME är placerad på klubbgärdets vattentorn. På taket står en plåtkur som uppfördes av PARK 1994 som inhyser repeater och tillhörande utrustning.

Detta system består av en vanlig 70cm repeater men den har även en 2m tranciever med valbar kanal via DTMF kommandon.
Från Ru0:An kan välja repeater som man vill länka till men eftersom 2m länkradion scannar så kan man även starta Ru0:an från någon av de repeatra som är med i scanningen genom att sända en extra lång 1750Hx ton.
Lite speciellt med denna repeater är också att den har en PC baserad repeaterlogik som medger funktioner såsom såsom röstbrevlåda, temperaturmätning, länkfunktioner, mm.

Här är några funktioner på repeatern
Komplett lista över DTMF kommandon för RLM systemetRepeaterdata
Kommando Funktion Kommentar
#1 / 1750Hz Öppna repeater  
#0 Stäng repeater  
#2 Aktivera/Inaktivera länkradio  
#4 Lyssna på länkradio  
55 Kolla klockan  
66 Kolla inne/ute temperatur  
31 Välj länkkanal 4=R4 Skellefteå, 5=R5 kalix, 6=R6 Glommers, 425
1 Spela in sig själv För att testa modulation och signalkvalitet
6502 Statistik för repeatern idag  
SK2RME/Ru0 Frekvens Radio Antenn
RX 70 434.600Mhz Johnson 1584 (Comviq bas) 4 * dipol ca 70m ö h.
TX 70 433.000MHz Johnson 1584 13W 2 * dipol ca 60m ö h.
RX/TX 2 145.450, R4, R5, R6 Philips MX294 25W, PLL modifiering av SM2SXA 5/8 glasfiberantenn med hemmagjort jordplan
Logik RLM, PC 486 Statistik, Status  
Uppförd 1994 och uppdaterad 2000    
Underhåll / bygge Peter Hansson / SM2UMH    
       
Beskrivning av komponenter


Sändare 70cm


Mottagare 70cm


RLM Interface / Logik


PC med RLM


2m Länkradio